طراحی و تولید انواع صندوق انتقادات و پیشنهادات و صندوق های خیریه

طراحی انواع صندوق انتقادات و پیشنهادات و صندوق های خیریه در ابعاد مختلف به دلخواه شما در رنگ های متنوع همچنین امکان حکاکی و برش لیزری لوگو و متن بر روی صندوق انتقادات و پیشنهادات  و صندوق های خیریه وجود دارد

 

صندوق خیرات خیریه رحمت تابان (2)صندوق خیرات خیریه رحمت تابان (1)صندوق خیرات خیریه رحمت تابان (3)صندوق انتقادات و پیشنهادات پلکسی گلاس