از حکاکی شیشه و آیینه می توان به عنوان جدید ترین زمینه های طراحی دکوراسیون و تزئینات نام برد . روش های دومینو و خراشیدن جیوه از روشهای مورد استفاده بر روی شیشه  و آیینه هستند . حکاکی انواع طرح های دلخواه گرافیکی بر روی شیشه و آیینه و نیز عدم نیاز به روشهای سنتی ازقبیل تهیه شابلون ، از مزایای اصلی حکاکی با دستگاه لیزر می باشد

ifgh
klmn
oqrt
uvwx
yzaab
bbcde