حکاکی و برش بر روی انواع سنگ گرانیتی از طریق دستگاه لیزر در کارگاه های گروه تابلوسازان پارس انجام میشود . امکان حکاکی نقوش و عکس بر روی سنگ    وجود دارد که استفاده های بسیار دارد که تولید  عکس های حکاکی شده بر روی سنگ در سایز حداکثر ۱۳۵ در ۹۰  و ایجاد نقوش بر روی کف پوش های سنگی اماکن و….. از این قبیل میباشد . نمونه هایی از این موارد در زیر قرار داده شده است .

7ee17a31012f42c3_1786-w265-h265-b0-p0--traditional-kitchen-tile89113723012f4452_2185-w265-h265-b0-p0--traditional-kitchen-tile20120314122853684eagle_etching
Floor SmallfloorFunSara.Com-202a96692b690gran_az_cal_trimmed
Granite-1-7623IMAG008laser_engraving_1OLYMPUS DIGITAL CAMERA
mk59_granite_monument_bench_leg_rose_etchings_LARGEStone-Laser-Engraving-Machine-BX-