تولید ال ای دی های کاراتر با روش جدید محققان

یک تیم تحقیقاتی از دانشگاه براون موفق به ارائه روش میکروسکوپی جدیدی شدند که با استفاده از آن می توان اطلاعات کلیدی درباره این که نور چگونه از سطح تک لایه های نانومقیاس و دیگر فیلم ها نشر می کند، به دست آورد. این روش طیف سنجی ممنتوم انرژی نام دارد که با استفاده از آن، محققان می توانند به بررسی این موضوع بپردازند که آیا نور نشر یافته از سطح یک فیلم نازک به صورت موازی با سطح از آن خارج می شود یا در راستای عمود بر سطح فیلم. دانستن این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که به مهندسان کمک می کند تا مواد نشرکننده لایه نازک بهتری برای استفاده در پیل های خورشیدی و LEDها بسازند.

این روش جدید امکان استفاده از تداخل به عنوان یکی از ویژگی های بنیادین لایه های نازک را می دهد. اثرات تداخلی را می توان در رنگ های رنگین کمانی سطح حباب ها صابون یا روغن مشاهده کرد. دانشمندان می توانند چگونگی تداخل تخریبی و سازنده پرتوهای نور را در زوایای مختلف مورد بررسی قرار داده و در نهایت به ضخامت لایه نازک نشردهنده نور بپردازند. این روش جدید می تواند این نوع تعیین مشخصات را یک گام به جلو ببرد.