استفاده از لامپهاي LED به عنوان جايگزيني لامپهاي هالوژن موجب صرفه جويي در مصرف برق مي شود

به گزارش روابط عمومي سازمان بهره وري انرژي ايران(سابا) با جايگزيني لامپهاي LED، به جاي لامپ هاي هالوژني حدود ۴۵۰ مگاوات كاهش توان پيك در شبكه سراسري كشور به وقوع خواهد پيوست.
سابا در جهت استفاده از منابع نوري داراي فناوري هاي نوين و اهميت صرفه جويي انرژي و كاهش اثرات زيست محيطي ناشي از بخش توليد انرژي الكتريكي و نظر به مصرف سهم بالايي از انرژي الكتريكي كشور در تأمين روشنايي و حساسيت اين موضوع به علت همزماني بخش اعظم آن با پيك مصرف، راهكار جايگزيني لامپهاي LED، به جاي لامپهاي هالوژن را كه مي تواند تأثير قابل ملاحظه اي در بهره وري انرژي در بخش روشنايي داشته باشد، ارائه مي دهد.
بنابراين گزارش؛ بر اساس مطالعات انجام گرفته توسط سازمان بهره وري انرژي ايران، حدود دو ميليون شعله لامپ هالوژن با توان ۵۰ وات در بخش خانگي، يك ميليون شعله در بخش عمومي و هفت ميليون شعله در بخش تجاري كشور مورد استفاده قرار مي گيرد كه درصورت جايگزيني با لامپ هاي LED با توان ۵ وات و ايجاد نور نسبتاً مشابه، حدود ۴۵۰ مگاوات كاهش توان پيك در شبكه سراسري كشور بوقوع خواهد پيوست. اين گزارش در ادامه مي افزايد: همچنين با درنظر گرفتن ساعات كاركرد سيستم روشنايي در شبانه روز براي بخش هاي مسكوني، عمومي و تجاري به ترتيب به ميزان پنج، ده و دوازده ساعت و انجام محاسبات بر اساس قيمت برق پس از اجراي طرح هدفمندي يارانه ها، زمان بازگشت سرمايه درصورت جايگزيني لامپ هالوژن با لامپ LED در هر كدام از اين بخشها به ترتيب معادل ۲ سال، كمتر از ۱٫۵ سال و كمتر از يك سال خواهد بود.
براساس اين گزارش: ازآنجايي كه لامپهاي هالوژن از انواع لامپهاي رشته اي بوده و به دليل اتلاف بخش قابل توجهي از انرژي مصرفي آنها به صورت انرژي حرارتي، داراي بهره نوري بسيار كمي هستند، از اين رو جايگزيني لامپهاي LED استاندارد با ظاهر مشابه و بهره نوري بسيار بالاتر به جاي اين منابع نوري كم بهره، از نظر فني و اقتصادي كاملاً به صرفه است. علاوه بر آن، اين لامپها داراي قابليتهايي نظير تنظيم شدت روشنايي (دايمينگ)، پرتاب نور به نقطه هدف، طول عمر زياد، قابليت كليدزني متعدد و … بوده و لذا بهره برداري از لامپهاي LED استاندارد در انواع مصارف و به شكل منابع نوري مختلف، بويژه در مكانهايي نظير ساختمانهاي تجاري و اصناف و نيز سالنهاي كنفرانس دانشگاهي و … كه در ساعات زيادي از شبانه روز نياز به روشنايي مصنوعي داشته و سهم قابل ملاحظه اي از مصرف لامپهاي هالوژن در كشور را به خود اختصاص داده اند، توصيه ميشود.